Liczba odwiedzin strony: 46312 Osób na stronie: 11
 

Joanna Abramowicz  
Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 50 poz. 370 - Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.) Na podstawie art. 162 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników przez podmioty uprawnione, wymienione w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą", oraz wzór karty zgłoszenia. § 2.  1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej "kartą", stanowiącej załącznik do rozporządzenia. 2. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. 3. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście, o której mowa w ust. 2. 4. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty. § 3.  Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje. § 4.  1. Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach organów gmin. 2. Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl. § 5.  1. Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:   1)   3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;   2)   informację z Krajowego Rejestru Karnego;   3)   oświadczenie,...
Monitor Polski 2002 Nr 12 poz. 211 - Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 29 marca 2002 r.) nr Z. 110-12-2002 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję z dniem 21 lutego 2002 r. Pana Jerzego NOWAKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Zachodnioeuropejskiej w Brukseli.
KRS 0000319601 - "NORMATEK" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"NORMATEK" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SIKORSKIEGO 147 42-200 CZĘSTOCHOWA M. CZĘSTOCHOWA M. CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
648-269-89-75 241110609 0000319601
KRS 0000319600 - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY MUZYCZNEJ W PRUDNIKU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY MUZYCZNEJ W PRUDNIKU STOWARZYSZENIE 2008-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TRAUGUTTA 36 48-200 PRUDNIK PRUDNIK PRUDNICKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000319600
KRS 0000319599 - JF CONCEPT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
JF CONCEPT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-12-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MIESZKA I 36/4 62-200 GNIEZNO GNIEZNO GNIEŹNIEŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
784-242-70-56 300984820 0000319599
KRS 0000319598 - STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH "PRZYJAZNY DOM"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH "PRZYJAZNY DOM" STOWARZYSZENIE 2008-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STRAŻACKA 7 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA KUŹNIA RACIBORSKA RACIBORSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
639-195-46-68 241101214 0000319598
KRS 0000319597 - PETAN PROJECTS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PETAN PROJECTS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOBYLIŃSKIEGO 36/7 09-400 PŁOCK M. PŁOCK M. PŁOCK MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000319597
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Gdańsk HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Joanna Abramowicz Kancelaria adwokacka
radca prawny pomorskienotariusz pomorskiekomornik pomorskieagencja / skład celny pomorskieuczelnia prawnicza pomorskieprawnik pomorskieprawnikReklama