Liczba odwiedzin strony: 47034 Osób na stronie: 7
 

Joanna Abramowicz  
Kancelaria adwokacka

 
 
Joanna Abramowicz
Kancelaria adwokacka
 
Chlebnicka 48/51
80-830 Gdańsk
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 50 poz. 370 - Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.) Na podstawie art. 162 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin...
Monitor Polski 2002 Nr 12 poz. 211 - Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 29 marca 2002 r.) nr Z. 110-12-2002 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję z dniem 21 lutego 2002 r. Pana Jerzego NOWAKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy...